every line of code matters

Unikátny nápad si zaslúži unikátny kód

o nás

V našom tíme pracuje viac ako 30 profesionálov. Máme spoločnú históriu, spolu vyše 200 rokov skúseností, navrhujeme unikátne riešenia a využívame najnovšie technológie. Tvoríme individuálne webové aplikácie, programujeme užívateľské rozhrania a integračné riešenia, dizajnujeme portálové a softvérové systémy.

Naše riešenia merateľne zvyšujú produktivitu, optimalizujú náklady, zefektívňujú firemné procesy a rozvíjajú biznis inteligenciu. Šetria čas a eliminujú frustráciu. Našim klientom umožňujeme z rastúceho množstva dát získavať inteligentné informácie.

Už viac ako 10 rokov si našu prácu cenia klienti z oblasti financií, poisťovníctva, online predaja, logistiky a služieb.

Snažíme sa, aby naše systémy boli maximálne bezpečné a spĺňali najnovšie bezpečnostné štandardy. Naše riešenia sú pravidelne auditované, a prechádzajú náročnými penetračnými testami.

Stredne veľká firma ročne vyprodukuje priemerne 200 GB dát. Dáta o zákazníkoch, zákazkách, predaji, nákladoch, komunikácii, fakturácii, zamestnancoch.

Ak má firma organicky rásť, potrebuje poznať odpovede na tieto otázky:

 • Kto má mať aktívny a pasívny prístup ku ktorým dátam?
 • Aký typ informácií je možné z dát extrahovať? V akých formátoch?
 • Z akých zariadení a v akej platforme majú byť dáta dostupné a editovateľné?
 • Ako zabrániť duplikácii?
 • Ako je vyriešená bezpečnosť dát?

Čím dlhšie sa riešenie odpovedí na tieto a súvisiace otázky odkladá, tým viac sa zvyšuje riziko vážneho problému a klesá konkurencieschopnosť firmy.

o nás

produkty

viestum

Softvér pre evidenciu klientov a súvisiacej dokumentácie.

 • umožňuje jednoduchý, inteligentný a okamžitý prístup ku kategorizovaným informáciám o klientoch, vrátane formálnej aj neformálnej dokumentácie
 • manažuje spisovú agendu, stav úkonov, prehľad termínovaných úloh
 • mapuje nákladovosť, tarify a finančnú efektivitu
 • spravuje kompletnú firemnú dokumentáciu vrátane prehľadu fakturácie a evidencie úhrad a termínov splatností

Softwér bol vyvinutý špecificky pre potreby subjektov poskytujúcich právnické a konzultačné služby

calculon

Softvér pre tvorbu a správu online
výpočtov!

 • umožňuje tvorbu variabilných formulárov pre zber dát
 • realizuje výpočty na základe vzorcov a zdrojových tabuliek definovaných užívateľom
 • umožňuje flexibilné pridávanie vzorcov a tabuliek bez ďalšieho programovania
 • umožňuje efektívny manažment zdrojov

Variabilný výpočtový softvér s využitím v poisťovníctve a finančníctve, stavebníctve, energetike, výrobe.

vernostný program

Online nástroj pre sofistikovanú prácu
so zákazníkmi.

 • eviduje zákazníkov a ich využívanie služieb a kreditu
 • podporuje up-sale aktivity
 • poskytuje notifikácie o využívaní kreditu

Ďalšie funkcie:

 • kalendár aktivít
 • obsadenosť skriniek
 • evidencia času využívania služieb
 • výpočet ceny za časovo ohraničené služby

Nástroj vhodný pre zábavné, voľnočasové a záujmové centrá, športové kluby a strediská

produkty

kariéra

Sme jednou zo vzácnych firiem s takmer nulovou fluktuáciou. Zdieľame spoločné hodnoty, nadšenie pre profesionálny výkon, radosť z úspechov a odhodlanie systematicky sa zlepšovať. Inšpirujú nás nové technológie, nové úlohy, nové projekty a noví ľudia. Motivuje nás presvedčenie, že každý človek, každý nápad a každý projekt je výnimočný.

Sme „geeks“, no rozumieme aj bežným smrteľníkom. Vieme kódovať, no rozumieme aj iným ako IT vtipom. Hráme StarCraft, Wolfenstein, Ingress, no chodíme aj na pivo.

S rovnakou individualitou, akú uplatňujeme pri projektoch a klientoch, pristupujeme aj ku kolegom a zamestnancom.

Rovnako, ako my potrebujeme možno práve teba, potrebuješ možno ty nás.

Práve hľadáme
3 nových kolegov
-
kolegyne
kariéra

pozície

Frontend developer/-ka


Skúsenosti s tvorbou frontendu:
 • CSS, HTML, Javascript, React
 • (minimálne 3 roky praxe)
Nevyhnutné soft skills:
 • Schopnosť hľadať a navrhovať riešenia
 • Tvorivý prístup k zadaniam
 • Zdravý nadhľad pri stresových situáciách


Tester/-ka


Skúsenosti s tvorbou variabilných scenárov

Nevyhnutné soft skills:
 • Schopnosť vžiť sa do situácie a potrieb klienta
 • Trpezlivosť pri komunikácii s programátormi
 • Zvedavosť a tvorivosť
 • Systematický a proaktívny prístup
 • Trpezlivosť

Backend programátor/-ka


Skúsenosti s programovaním
 • PHP
 • Symfony
 • Práca s relačnými databázami
Nevyhnutné soft skills:
 • Logické, kritické a analytické myslenie
 • Teamový prístup k zadaniam
 • Schopnosť adaptovať sa na spôsob práce a požiadavky klienta
 • Racionálny prístup
pozície

kontakt

Fakturačné údaje

Intechon s.r.o
Zimná 2698/94
Spišská Nová Ves
052 01

IČO: 50123882
DIČ: 2120178467
IČ DPH: SK2120178467
Zapísané na okr. súde
Košice 1, odd. Sro., vl.č. 38370/V

číslo účtu:
IBAN: SK3511 0000 0000 2620 106999
SWIFT kód: TATR SK BX

Kancelária Bratislava

Nová Rožňavská 3
831 04 Bratislava
bratislava@intechon.sk

Kancelária Prešov

Jarková 27
080 01 Prešov
presov@intechon.sk

kontakt